Avertizor in interes public

In conformitate cu prevederile Legii nr. 361/2022, respectiv ale Procedurii adoptate la nivel de societate, raportarile interne ale unor incalcari ale legii se pot face prin completarea si semnarea formularului atasat, transmis catre societate, dupa cum urmeaza:

- formularul de raportare completat si semnat va putea fi trimis scanat la adresa de e-mail dedicata canalului intern de raportare: avertizor@readymix.ro, la care are acces exclusiv persoana desemnata;

- formularul de raportare completat pe suport de hartie și semnat se va introduce într-un plic care va avea menţiunea „CONFIDENTIAL - Raportare încalcare lege” si se va trimite la sediul societatii din Oradea, str. Ogorului, nr. 51, jud. Bihor, in atentia persoanei desemnate, singura în drept sa deschida plicul respectiv.

Persoana desemnata pentru inregistrarea si gestionarea raportarilor interne este: Claudiu Sotoc - consilier juridic.

Formularul de raportare poate fi descarcat apasand aici